Faciliteter

Kapaciteten på fabrikken i Hedensted er følgende:

Sandhallen:

  • 5,5m bredde
  • 5m højde
  • 11m længde

Malerhallen:

  • 5,5m bredde
  • 5m højde
  • 15m længde

Klargøring/finish/opbevarings hal

  • 200 kvm2
  • 5,5m bredde på porten
  • 15m højde
  • Lift til biler